Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông năm 2024

Ngày 26/04/2024, tại Văn phòng Công ty số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Công ty cổ phần CIC39  đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Tham dự cuộc họp có 17 cổ đông  trực tiếp và theo ủy quyền, đại diện số cổ phần chiếm tỷ lệ trên 58%  tổng số cổ phần mời họp.


Cổ đông tham dự buổi họp nghe Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024; báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và tờ trình các nội dung...
Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 doanh thu đạt 494,11 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế không đạt so với kỳ vọng. Tại cuộc họp các cổ đông thảo luận ý kiến  về các nội dung như  cổ đông hiểu và chia sẽ khó khăn của thị trường hiện nay; hiệu quả đầu tư vốn ở Công ty liên kết, không chia cổ tức năm 2023…các ý kiến thảo luận được Ban Chủ tọa trả lời giải đáp tại đại hội.

Sau phần thảo luận các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của đại hội  như : Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 không chia cổ tức...

Trong cuộc họp lần này, Đại hội Đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029, kết quả có 05 thành viên đạt phiếu tín nhiệm của cổ  đông và ông Võ Văn Lãnh tái trúng cử vào thành viên HĐQT. Sau đó, Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu ông Từ Vĩnh Trung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ năm 2024 – 2029.

Ảnh: Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2024 – 2029

Năm 2024, dự báo là một năm đầy thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua những nhận định về thị trường, ảnh hưởng diễn biến phức tạp xung đột ở Đông Âu  kéo dài cùng với việc đánh giá năng lực nội tại của doanh nghiệp, Công ty đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 16 tỷ đồng.

Các nội dung làm việc tại Đại hội được cổ đông  biểu quyết tán thành với tỷ lệ cao giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên CIC39 năm 2023:

 
                      Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đai hội Đồng cổ đông   


                                         Cổ đông phát  biểu ý kiến tại Đại hội


Ông Từ Vĩnh Trung ( thứ nhất bên phải ) trao biểu trưng cho

 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2019 – 2024 


                           
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhận hoa chúc mừng

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 họp phiên họp đầu tiên

                                        Ông Từ Vĩnh Trung (giữa) – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới

 


Các tin khác